اين سيستم به منظور مديريت جايگاه کالا و کليه عمليات مورد نياز که قبلا در قالب سنتي و به صورت دستي انجام مي گرفت توليد شده است.
مديريت لحظه به لحظه بر روي کالاي موجود در انبار و همچنين يکپارچه بودن با حوزه هاي فروش و مالي باعث شده است که يک سازمان با داشتن اين ابزارها بر سرعت خدمات ارائه شده به مشتريان خود افزوده و بر مشکلات موجود در سيستم هاي سنتي خائق آيد.

حوزه انبار سيستم اطلاعات مديريتي شرکت آرياداد شامل بخشهاي ذيل مي باشد:

  • مديريت انبارها: امکان ايجاد، حذف و ويرايش انبارها و اطلاعات مربوطه
  • مديريت موجودي: امکان ايجاد، حذف، ويرايش و بازيابي اطلاعات موجودي انبارها بر اساس نوع کالا، نوع انبار و...
  • مديريت ورود و خروج اقلام: امکان درج، حذف، ويرايش و بازيابي اطلاعات مربروط به ورود و خروج اقلام
  • مديريت رسيدها و حواله ها: امکان ايجاد، حذف، ويرايش و بازيابي رسيدها و حواله ها
  • گزارشات: امکان تهيه گزارش با تعريف موارد و پارامترهاي مورد نظر از کليه بخش هاي انبار